Regulamin

Praktykujący jogę w Ośrodku Dobrych Praktyk Radzenia Sobie ze Stresem „Equanimus” są zobowiązani do przestrzegania następującego Regulaminu:

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które odbyły wstępną rozmowę z prowadzącą, wypełniły formularz zgłoszeniowy i zapoznały się z niniejszym Regulaminem.

2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. Przyjdź 10 minut wcześniej, aby w spokoju przygotować się do zajęć. Proszę nie wchodzić na zajęcia po ich rozpoczęciu.

3. Każda sesja stanowi całość i należy na niej pozostać od początku do końca.

4. W zajęciach nie wolno brać udziału pod wpływem alkoholu bądź innych środków zmieniających świadomość, a także po masażu, dłuższym przebywaniu na słońcu ani po wizycie w saunie.

5. Ćwiczymy boso i z pustym żołądkiem (przerwa po posiłku co najmniej jedna godzina, lub trzy jeśli posiłek był obfity).

6. Każdy praktykujący powinien ćwiczyć na macie. W ośrodku jest kilka mat z których można korzystać, jednak warto zaopatrzyć się we własną matę.

7. Każdą zmianę w stanie zdrowia, menstruację i ciążę należy koniecznie zgłosić prowadzącej przed zajęciami.

8. Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy.

9. Torbę z wartościowymi rzeczami można zabrać na salę i położyć w wyznaczonym miejscu. Ośrodek „Equanimus” nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na sali bądź w szatni.

10. W czasie sesji nie rozmawiamy ani nie pomagamy innym (za wyjątkiem wyraźnej wskazówki prowadzącej), nie pijemy wody ani innych napojów, nie żujemy gumy.

11. W czasie zajęć słuchaj prowadzącej i podążaj za poleceniami w ciszy i skupieniu.

12. Jeśli w czasie zajęć poczujesz się źle, natychmiast zgłoś to prowadzącej.

13. Po zajęciach odłóż pomoce na swoje miejsce. Utrzymuj porządek w sali.

Ważne:

Praktyka jogi, tak jak każda praca z ciałem, niesie ze sobą pewne ryzyko powstania kontuzji lub uaktywnienie się przebytych problemów zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do wskazówek zawartych w Regulaminie, do poleceń prowadzącej oraz informowanie o problemach zdrowotnych. Praktykujący przystępują do ćwiczeń jogi na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do wcześniejszej konsultacji z prowadzącą odnośnie przebytych lub aktualnych chorób i dolegliwości.

„Equanimus” nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie się chorób i dolegliwości, których uczestnicy doświadczali przed podjęciem praktyki jogi, ani za powstanie dolegliwości po podjęciu praktyki.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6) do zajęć dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.

Praktykujący przed przystąpieniem do zajęć będą poproszeni o poświadczenie zapoznania się z powyższym Regulaminem i wyrażenie zgody co do jego treści własnoręcznym podpisem na 2 egzemplarzach.

Niniejszy Regulamin na na celu bezpieczeństwo i dobro uczestników oraz osiągnięcie przez nich jak największych korzyści z praktyki jogi.
Serdecznie zapraszam!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt korzystając z formularza na stronie kontaktowej.