Aktualności

5PAŹ2019

JOGA dla RODZICÓW i DZIECI (ok. 5-10 lat)

Na zajęciach będziemy wzmacniać relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami, poszerzając niewerbalną komunikację dzieci i rodziców.

Będziemy pogłębiać kontakt z własnym ciałem w relacjach z innymi oraz uczyć się czucia i reagowania na emocje.

Dzieci będą poznawać swoje ciało tak, by jednocześnie czuć się osobną silną jednostką oraz współodczuwać we wzajemnych relacjach.

Będziemy łączyć różne techniki świadomości ciała takie jak joga, kontakt improwizacja, taniec.
To będzie czas dobrej zabawy, spontaniczności, uważności i wspólnego spędzania czasu.

KIEDY?
soboty, godz. 12:45-13:45

PROWADZENIE
Dominika Gryz

INWESTYCJA
wejście rodzica z dzieckiem - 50 PLN