Coaching

Coaching to praca nad problemem zgłaszanym przez klienta, która opiera się na odkrywaniu mocnych stron i zdolności klienta. Dzięki czemu możliwe staje się przekroczenie ograniczeń stojących na drodze do wyznaczonych celów – indywidualnych i zawodowych.

W odróżnieniu od terapii, która bada przyczyny problemu i dąży do usunięcia symptomów, coaching zmierza do znalezienia rozwiązania trudności i skupia się na celach.

Dzięki coachingowi:

  • poprawisz swoją motywację do działania i skuteczność,
  • uzyskasz dostęp do ukrytych możliwości i potencjału,
  • nauczysz się twórczo rozwiązywać problemy,
  • poprawisz jakość swoich relacji i funkcjonowanie w grupie.

Cennik

  • Koszt pojedynczej sesji to 120 zł

Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 55 minut. Liczba sesji jest ustalana podczas pierwszego spotkania.